Sag T-785/16: Rettens kendelse af 16. maj 2017 — BSH Electrodomesticos España mod EUIPO — DKSH International (Ufesa) (EU-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EU-ordmærket Ufesa — mindelig løsning af sagen — sagsøgerens erhvervelse af det ansøgte varemærke — ufornødent at træffe afgørelse)