Věc T-785/16: Usnesení Tribunálu ze dne 16. května 2017 – BSH Electrodomesticos España v. EUIPO – DKSH International (Ufesa) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Ufesa — Smírné narovnání — Nabytí přihlašované ochranné známky žalobkyní — Nevydání rozhodnutí ve věci“