Дело T-785/16: Определение на Общия съд от 16 май 2017 г. — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International („Ufesa“) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Ufesa“ — Уреждане на спор по взаимно съгласие — Придобиване от жалбоподателя на заявената марка — Липса на основание за произнасяне)