Ajutoare de stat – Decizie de a nu ridica obiecțiuni 2020/C 374/05