Sprawy połączone C-322/19 i C-385/19: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 stycznia 2021 [wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez High Court – (Irlandia), International Protection Appeals Tribunal (Irlandia)] – K.S., M.H.K / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland i the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality (C-385/19) [Odesłanie prejudycjalne – Kontrole graniczne, azyl i imigracja – Ochrona międzynarodowa – Normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową – Dyrektywa 2013/33/UE – Obywatel państwa trzeciego, który udał się z jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do innego, lecz o udzielenie ochrony międzynarodowej zwrócił się jedynie w tym ostatnim – Decyzja o przekazaniu do pierwszego państwa członkowskiego – Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 – Dostęp osoby ubiegającej się o ochronę międzynarodową do rynku pracy]