Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/490 af 25. marts 2019 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/247 om beskyttelsesforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2019) 2347) (EØS-relevant tekst.)