Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/490 ze dne 25. března 2019, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/247 o ochranných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2019) 2347) (Text s významem pro EHP.)