Írásbeli kérdés E-2332/10 előterjesztette: Georgios Stavrakakis (S&D) a Bizottsághoz. A 112-es számon hívott segélyszolgálatok értékelése