SKRIFTLIG FRÅGA E-3833/02 från Avril Doyle (PPE-DE) till kommissionen. Pensionssystem inom jordbruket.