A Bíróság (negyedik tanács) június 15.-i ítélete: 1989. # Stichting Uitvoering Financiële Acties kontra Staatssecretaris van Financiën. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Hoge Raad - Hollandia. # Hozzáadottérték-adó. # 348/87. sz. ügy TITJUR Stichting Uitvoering Financiële Acties