Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9842 – Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 196/05