Írásbeli kérdés E-4389/07 előterjesztette: Georgios Papastamkos (PPE-DE) a Bizottsághoz. Európai magánjog