Zadeva C-438/05: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 11. decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (Civil Divison) – Združeno kraljestvo) – International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union proti Viking Line ABP, Ou Viking Line Eesti (Pomorski promet – Pravica ustanavljanja – Temeljne pravice – Cilj socialne politike Skupnosti – Kolektivni ukrepi sindikalne organizacije proti zasebnemu podjetju – Kolektivna pogodba, ki podjetje odvrača od registracije ladje pod zastavo druge države članice)