2014/777/EL: Komisjoni rakendusotsus, 5. november 2014 , kalapüügivõimaluste ülekandmise kohta 8. liigist 7. liiki ja nende ümberjaotamise kohta liikmesriikide vahel Mauritaania Islamivabariigi majandusvööndis