Uredba Komisije (EU) 2018/1793 z dne 20. novembra 2018 o odobritvi spremembe tehnične dokumentacije za geografsko označbo žgane pijače, registrirano v Prilogi III Uredbe (ES) št. 110/2008, s katero se spreminjajo njene glavne specifikacije („Ron de Guatemala“ (GO))