Līgums par Konstitūciju Eiropai - Protokoli un Pielikumi - 21.Protokols par dalībvalstu ārējām attiecībām saistībā ar ārējo robežu šķērsošanu