Sag T-507/19: Rettens kendelse af 25. marts 2020 — Lucaccioni mod Kommissionen (Annulationssag – personalesag – forberedende retsakt – erstatningssøgsmål – søgsmål tæt knyttet til annullationssøgsmålet – manglende overholdelse af den administrative procedure – afvisning)