Věc T-507/19: Usnesení Tribunálu ze dne 25. března 2020 – Lucaccioni v. Komise („Žaloba na neplatnost – Veřejná služba – Přípravný akt – Žaloba na náhradu škody – Žaloba těsně spjatá s žalobou na neplatnost – Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení – Nepřípustnost“)