2012/430/EU: A Tanács határozata ( 2012. június 26. ) az Európai Unió által az EU–EFTA vegyes bizottságban az egységes árutovábbítási eljárásról szóló 1987. május 20-i egyezmény módosításáról szóló határozat tekintetében képviselendő álláspontról