POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o izvajanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1608/2003/ES v zvezi s statistiko o znanosti in tehnologiji