2014/820/EU: Közös CARIFORUM–EU Tanács 1/2014 határozata ( 2014. október 24. ) az egyrészről a CARIFORUM-államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás által létrehozott a CARIFORUM–EU Tanácsadó Bizottságban való részvételről