A Bizottság közleménye a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (Az OIML által kidolgozott normatív dokumentumokra történő hivatkozások és az alapvető követelményekre vonatkozó részeik jegyzéke – az irányelv 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban történő – közzétételének visszavonása) EGT-vonatkozású szöveg