Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1155 z 30. júla 2020, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2020 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2019 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96