Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1155 2020 m. liepos 30 d. kuriuo, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnio 2 dalimi, tam tikri 2019 m. nepanaudoti žvejybos kvotų kiekiai pridedami prie 2020 m. kvotų