Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1155 на Комисията от 30 юли 2020 година за добавяне към риболовните квоти за 2020 г. на определени количества, удържани през 2019 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета