Reichert és Kockler Mischo főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 1989. november 22. # Mario P. A. Reichert és társai kontra Dresdner Bank. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Franciaország. # # C-115/88. sz. ügy TITJUR