Cauza C-98/20: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 3 septembrie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Obvodní soud pro Prahu 8 – Republica Cehă) – mBank S.A./PA [Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Competența judiciară în materie civilă – Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 – Competența instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia consumatorul are domiciliul – Articolul 18 alineatul (2) – Acțiune introdusă împotriva consumatorului de către profesionist – Noțiunea de „domiciliul consumatorului” – Momentul relevant pentru determinarea domiciliului consumatorului – Transferul domiciliului consumatorului după încheierea contractului și înainte de introducerea acțiunii]