Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 20. novembra 2017 k predbežnému návrhu rozhodnutia týkajúceho sa veci AT.39881 – Systémy bezpečnosti cestujúcich pre japonských výrobcov automobilov – Spravodajca: Luxembursko