Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2017. gada 20. novembra sanāksmē par pagaidu lēmuma projektu lietā AT.39881 – Pasažieru drošības sistēmas, kas piegādātas Japānas automobiļu ražotājiem – Ziņotājs: Luksemburga