Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamojo komiteto nuomonė, pareikšta 2017 m. lapkričio 20 d. posėdyje dėl preliminaraus sprendimo projekto, susijusio su byla AT.39881 – Japonijos automobilių gamintojams tiekiamos transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos sistemos. Pranešėjas – Liuksemburgas