A Tanács (EU) 2020/790 határozata (2020. június 9.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Mongólia közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodás által létrehozott vegyes bizottságban és kereskedelmi és beruházási albizottságban a vegyes bizottság eljárási szabályzatának és a kereskedelmi és beruházási albizottság eljárási szabályzatának elfogadása tekintetében az Európai Unió nevében képviselendő álláspontról