ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie juridische zaken inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)) Rapporteur voor advies (*): Catherine Stihler