Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1253 ze dne 22. července 2019 o pilotním projektu k provedení ustanovení o správní spolupráci podle rozhodnutí Rady 2001/470/ES o vytvoření Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu