Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: SI/Mura, Szlovénia Az Európai Parlament 2010. december 14-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Szlovénia „EGF/2010/014 SI/Mura” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))