Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter republikami Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma, v imenu Evropske unije (12400/2013 – C7-0426/2013 – 2012/0219B(NLE))