Zaak C-228/09: Beroep ingesteld op 24 juni 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen