Írásbeli kérdés E-2902/10 előterjesztette: Mara Bizzotto (EFD) a Bizottság számára. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak az 1080/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése értelmében történő felhasználása Cipruson