Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. listopadu 2008. Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. listopadu 2008.#Coditel Brabant SA proti Commune d’Uccle a Région de Bruxelles-Capitale.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Conseil d’État - Belgie.#Veřejné zakázky - Zadávací řízení - Koncese na veřejné služby - Koncese na provozování obecní distribuční sítě kabelové televize - Svěření koncese obcí obecní družstevní společnosti s účastí několika obcí - Povinnost transparentnosti - Podmínky - Výkon kontroly orgánu udělujícího koncesi nad držitelem koncese obdobné kontrole, kterou vykonává nad vlastními organizačními složkami.#Věc C-324/07.