Cauza C-253/19: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 16 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalia) – MH, NI/OJ, Novo Blanco SA [Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Proceduri de insolvență – Regulamentul (UE) 2015/848 – Articolul 3 – Competență internațională – Centrul intereselor principale ale debitorului – Persoană fizică ce nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională – Prezumție refragabilă potrivit căreia centrul intereselor principale ale acestei persoane este reședința sa obișnuită – Răsturnarea prezumției – Situația în care singurul bun imobil al debitorului este situat în afara statului membru în care are reședința obișnuită]