/* */

A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 10-i ítélete.#X (C-319/10) kontra Inspecteur van de Belastingsdienst / Y és X BV (C-320/10) kontra Inspecteur van de Belastingdienst P.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Rechtbank Haarlem - Hollandia.#Közös Vámtarifa - Kombinált Nómenklatúra - Tarifális besorolás - Sótartalmú fagyasztott, csont nélküli csirkedarabok - Az 535/94/EK, az 1832/2002/EK, az 1871/2003/EK, a 2344/2003/EK és az 1810/2004 EK rendelet érvényessége és értelmezése - A Kombinált Nómenklatúra 2. árucsoportjához fűzött 7. kiegészítő megjegyzés - A WTO Vitarendezési Testülete - Joghatások.#C-319/10. és C-320/10. sz. egyesített ügyek. A Bíróság (negyedik tanács) 2011. november 10-i ítélete.