Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1257 af 7. september 2020 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/709/EU om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (meddelt under nummer C(2020) 6199) (EØS-relevant tekst)