Asia T-539/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.3.2021 – Ayuntamiento de Quart de Poblet v. komissio (Välityslauseke – Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (2007-2013) – Sopimukset ”Highly scalable Deployment model of Inclusive E-GOvern” (DIEGO) ja ”Speeding Every European Digital” (SEED) – Veloitusilmoitukset – Tukikelpoiset kustannukset – Kustannusten perustelu – Hankkeita varten tehtyä työtä koskevien selvitysten luotettavuus)