Дело T-732/15 R: Определение на председателя на Общия съд от 29 февруари 2016 г. — ICA Laboratories и др./Комисия (Обезпечително производство — Околна среда — Защита на потребителите — Регламент, определящ максимално допустимите граници на остатъчни вещества за гуазатин — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)