Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2017/343 af 14. december 2016 om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til tilvejebringelse af bevillinger i Unionens almindelige budget for 2017 til udbetaling af forskud