Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/343 ze dne 14. prosince 2016 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem zajištění výplat záloh ze souhrnného rozpočtu Unie na rok 2017