Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1341 af 28. september 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så vidt angår anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger (EØS-relevant tekst)