T-404/10. RENV. sz. ügy: A Törvényszék 2015. június 30-i ítélete – National Lottery Commission kontra OHIM – Mediatek Italia és De Gregorio (egy kéz ábrája) („Közösségi védjegy – Törlési eljárás – Egy kezet ábrázoló közösségi ábrás védjegy – A 207/2009/EK rendelet 53. cikke (2) bekezdésének c) pontja – A nemzeti jogban védelemben részesített, korábbi szerzői jog – Bizonyítási teher – A nemzeti jog OHIM általi alkalmazása”)