Алтернативно разрешаване на спорове в областта на гражданското, търговското и семейното право Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно алтернативно разрешаване на спорове при граждански, търговски и семейни дела (2011/2117(INI))