Eiropas Parlamenta Rezolūcija (ES) 2019/1474 (2019. gada 26. marts) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu