2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamento rezoliucija (ES) 2019/1474, su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį